O PROJEKTU

 Na Ukrajině je 

více než 1 milion

lidí kteří přišli 

o svůj domov a 

čekají na Vaší podporu 

STATISTIKA

Čeští občané spolu s ukrajinci, kteří stále přinášejí nové a nové informace, co je potřeba , a jak zmírnit bolesti, hlad a smutek. Vždyť jde o válku !!!

Rodiny jsou postižené občanskou válkou, ztratily domovy a práci, mnozí jsou invalidé a nemají žádné příjmy.

Subscribe for Updates

Congrats! You're subscribed.

05
05

03
03

1978724_10202487147612665_17517870_n
1978724_10202487147612665_17517870_n

05
05

1/4