O PROJEKTU

 Na Ukrajině je 

více než 1 milion

lidí kteří přišli 

o svůj domov a 

čekají na Vaší podporu 

STATISTIKA

Čeští občané spolu s ukrajinci, kteří stále přinášejí nové a nové informace, co je potřeba , a jak zmírnit bolesti, hlad a smutek. Vždyť jde o válku !!!

Rodiny jsou postižené občanskou válkou, ztratily domovy a práci, mnozí jsou invalidé a nemají žádné příjmy.

Subscribe for Updates