Zúčastni se

Váš finanční příspěvek

zachrání tisíce zoufalých,

ukrajinských sirotků

                             AKCE

CHARITATIVNÍ VÝSTAVA

 

Dovolujeme si Vás informovat ovýstavě obrazů ukrajinských dětí postižených válečným konfliktem, které navštívily Českou republiku v rámci ozdravného pobytu a po návratu v rámci art-terapie vytvořily nádherná díla, která budou předmětem výstavy uskutečněné dnech 20. 4 2016 - 20.5.2016 v prostorách Empírového skleníku Pražského hradu.  Po ukončení výstavy se uskuteční prodejní aukce  jejíž výtěžek bude použit na pomoc postiženým ukrajinským dětem.

Ukrajinské národně - kulturní centrum v Praze společně s Nadačním fondem na pomoc Ukrajincům v České Republice Vás srdečně zve k účasti této výstavy dětských  obrazů .

 

"DĚTI A VÁLKA"

Hlavním cílem uskutečnění výstavy dětských obrazů je informovat veřejnost o     problematice a situaci ukrajinských dětí postižených válečným konfliktem na východě Ukrajiny. Výstava se otevřela 20. dubna 2016 v sídle Prezidenta České Republiky na Pražském Hradě.

Akce se pořádá pod záštitou prezidenta České Republiky a za účasti Veřejného ochránce práv dětí jmenovaného prezidentem Ukrajiny.

Všechny náklady na pobyt, stravu, dopravu skupiny dětí a doprovodu, hradí Nadační fond na pomoc Ukrajincům.

 

Pro děti je připraven bohatý desetidenní kulturně zábavný program.

Pro jakékoliv dodatečné informace se obracejte na následující  kontakty :

Tel. +420 608 709 609 ;  

mail: fond.ua@email.cz;  www. fondua.org

Velice si vážíme všech kteří přispějí fondu jakýmkoliv finančním darem .

Jména právnických i fyzických osob které se rozhodnou pro příspěvek budou na této Výstavě prezentována.

Výstava a návštěva dětí je financována za pomoci:

Nadačního fondu na pomoc Ukrajincům

IČ: 0436242

Praha, Kolovratská 58/1, 100 00,

provozovna : Žerotínova 58, Praha 3130 00

který je držitelem OSVĚDČENÍ podle ustanovení §4 zákona č. 117 / 2001 Sb., o veřejných sbírkách ke konání veřejné sbírky na :

 

  • Pomoc dětem postiženým válkou na Ukrajině

  • Pomoc při obnově škol

  • Zajištění potravinové pomoci

  • Umožnění případného léčení v České republice nemocným dětem a sirotkům

 

Č.J.  MHMP 2011428 / 2015                       

Sp. Zn.:  S – MHMP / 1949571 / 2015

 

 č.ú.: 211 205 16 88 / 2700,  

 

S úctou Předseda Nadačního  fondu

pí. Ing. Blanka Stárková

 

Zapojit se do projektu
Vystava deti Hrad 17
Vystava deti Hrad 17

Vystava deti Hrad 16
Vystava deti Hrad 16

Vystava Hrad 20
Vystava Hrad 20

Vystava deti Hrad 17
Vystava deti Hrad 17