Zúčastni se

Váš finanční příspěvek

zachrání tisíce zoufalých,

ukrajinských sirotků

                             AKCE

CHARITATIVNÍ VÝSTAVA

 

Dovolujeme si Vás informovat ovýstavě obrazů ukrajinských dětí postižených válečným konfliktem, které navštívily Českou republiku v rámci ozdravného pobytu a po návratu v rámci art-terapie vytvořily nádherná díla, která budou předmětem výstavy uskutečněné dnech 20. 4 2016 - 20.5.2016 v prostorách Empírového skleníku Pražského hradu.  Po ukončení výstavy se uskuteční prodejní aukce  jejíž výtěžek bude použit na pomoc postiženým ukrajinským dětem.

Ukrajinské národně - kulturní centrum v Praze společně s Nadačním fondem na pomoc Ukrajincům v České Republice Vás srdečně zve k účasti této výstavy dětských  obrazů .

 

"DĚTI A VÁLKA"

Hlavním cílem uskutečnění výstavy dětských obrazů je informovat veřejnost o     problematice a situaci ukrajinských dětí postižených válečným konfliktem na východě Ukrajiny. Výstava se otevřela 20. dubna 2016 v sídle Prezidenta České Republiky na Pražském Hradě.

Akce se pořádá pod záštitou prezidenta České Republiky a za účasti Veřejného ochránce práv dětí jmenovaného prezidentem Ukrajiny.

Všechny náklady na pobyt, stravu, dopravu skupiny dětí a doprovodu, hradí Nadační fond na pomoc Ukrajincům.

 

Pro děti je připraven bohatý desetidenní kulturně zábavný program.

Pro jakékoliv dodatečné informace se obracejte na následující  kontakty :

Tel. +420 608 709 609 ;  

mail: fond.ua@email.cz;  www. fondua.org

Velice si vážíme všech kteří přispějí fondu jakýmkoliv finančním darem .

Jména právnických i fyzických osob které se rozhodnou pro příspěvek budou na této Výstavě prezentována.

Výstava a návštěva dětí je financována za pomoci:

Nadačního fondu na pomoc Ukrajincům

IČ: 0436242

Praha, Kolovratská 58/1, 100 00,

provozovna : Žerotínova 58, Praha 3130 00

který je držitelem OSVĚDČENÍ podle ustanovení §4 zákona č. 117 / 2001 Sb., o veřejných sbírkách ke konání veřejné sbírky na :

 

  • Pomoc dětem postiženým válkou na Ukrajině

  • Pomoc při obnově škol

  • Zajištění potravinové pomoci

  • Umožnění případného léčení v České republice nemocným dětem a sirotkům

 

Č.J.  MHMP 2011428 / 2015                       

Sp. Zn.:  S – MHMP / 1949571 / 2015

 

 č.ú.: 211 205 16 88 / 2700,  

 

S úctou Předseda Nadačního  fondu

pí. Ing. Blanka Stárková

 

Zapojit se do projektu
Vystava Hrad 20